ایکاد چوب

تولید و توزیع انواع مصنوعات چوبی و منبت ایکاد چوب ایران. گروه ایکاد در سال 1387 توسط اقای ایکس در قالب یک دفتر بازرگانی همزمان با تاسیس شهرک صنعتی خاوران ،واقع در تهران، فعالیت خود را آغاز نمود.گروه چوب ایکاد در زمینه های تولید ، فروش و خدمات زیر فعالیت می نماید. تولید پروفیل های چوبی ترمو ( گرما چوب ) با چوبهای سوزنی برگ و پهن برگ و اشباع شده. خدمات خشک کردن و اشباع چوب شامل : – نانو جی … فروش و خدمات زیر فعالیت می نماید. تولید پروفیل های چوبی ترمو ( گرما چوب ) با چوبهای سوزنی برگ و پهن برگ و اشباع شده. خدمات خشک کردن و اشباع چوب شامل : – نانو جی …

تولید و توزیع انواع مصنوعات چوبی و منبت ایکاد چوب ایران. گروه ایکاد در سال 1387 توسط اقای ایکس در قالب یک دفتر بازرگانی همزمان با تاسیس شهرک صنعتی خاوران ،واقع در تهران، فعالیت خود را آغاز نمود.گروه چوب ایکاد در زمینه های تولید ، فروش و خدمات زیر فعالیت می نماید. تولید پروفیل های چوبی ترمو ( گرما چوب ) با چوبهای سوزنی برگ و پهن برگ و اشباع شده. خدمات خشک کردن و اشباع چوب شامل : – نانو جی … فروش و خدمات زیر فعالیت می نماید. تولید پروفیل های چوبی ترمو ( گرما چوب ) با چوبهای سوزنی برگ و پهن برگ و اشباع شده. خدمات خشک کردن و اشباع چوب شامل : – نانو جی …